Mit ünneplünk pünkösdkor?

mit ünneplünk pünkösdkor

Mit ünneplünk pünkösdkor, mikor van, milyen népszokások kapcsolódnak hozzá? Tudj meg mindent pünkösd ünnepéről!

Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösd egy keresztény ünnep, mikor a hívők a Szentlélek eljövetelére, kiáradására emlékeznek. Ezt az ünnepet a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

Mikor van pünkösd?

Pünkösd egy változó dátumú ünnep, húsvét utáni ötvenedik nap van, pünkösdvasárnap (a nyugati kereszténységben) legkorábban május 10-re, legkésőbb pedig június 13-ra eshet.

Magyarországon pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő munkaszüneti nap.

Pünkösd 2022-ben

 • 2022. június 5. – pünkösd vasárnap
 • 2020. június 6. – pünkösd hétfő

Pünkösd 2023 – ban

 • 2023. május 28. – pünkösd vasárnap
 • 2023. május 29. – pünkösd hétfő

Pünkösd 2024-ben

 • 2024. május 19. – pünkösd vasárnap
 • 2024. május 20. – pünkösd hétfő

Pünkösd 2025-ben

 • 2025. június 8. – pünkösd vasárnap
 • 2025. június 9. – pünkösd hétfő

Pünkösd története, pünkösd eredete

Az ószövetségi zsidó ünnepből (Sávuót) ered, amely eredetileg a a befejezett aratás meghálálásának napja volt, később pedig a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált.

Az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. Hirtelen hatalmas szél támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek, majd lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak és leszálltak az összegyűltekre. „És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. …Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!… Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát… A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek…”(Ap.Csel. 2. fejezet, Károli Gáspár fordítása) Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

Pünkösdi hagyományok

A magyar pünkösdi szokásokban a keresztény szokások keveredtek az ősi, pogány szokásokkal, a már meglévő pogány hagyományokra épültek rá a keresztény elemek, és olvadtak össze egy ünneppé.

Májusfa állítás

Az egyik gyakori pünkösdi hagyomány a májusfa állítása pünkösd napján, vagy a korábban, május 1-én felállított májusfa ledöntése.

A májusfa állításával a legények a lányoknak kedveskedtek, ez egyfajta szerelmi ajándék is. A májusfát színes szalagokkal, és ételekkel, italokkal diszítették.

Pünkösdi királyság

Másik népszerű pünkösdi hagyomány a pünkösdi király választása. A legények egy ügyességi versenyen vettek részt, és a nyertes kapta meg a pünkösdi király címet, amit egy hétig, de volt hogy akár egy évig is megtarthatott.

A pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később.

Ehhez kapcsolódott a legények felavatása, amit követően már udvarolhattak, és járhattak kocsmába.

Pünkösdi királynéjárás

Az eredeti szokás szerint négy lány vitte körbe a faluban az ötödiket, a legkisebbet és legszebbet. A menetet énekek és jókívánságok kísérték. A lány feje felett kendőt feszítettek ki vagy fátyollal takarták le. Éneklés közben járták körbe a királynét, majd végül felemelték, a rituálé közben pedig termékenységvarázsló mondókák hangzottak el. A lányoknak ajándékokat is adtak. A termékenységvarázslás elsősorban a Dunántúlon elterjedt szokás. A későbbiekben adománygyűjtéssel is egybekötötték.

Pünkösdölés

Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyűjtött.

Tavaszköszöntés

Zöld ágakkal, virágokkal díszítették az ablakokat, kerítéseket, ezzel mentve meg a házat a villámcsapástól.

Csíksomlyói búcsú

A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Hungarikummá nyilvánította a csíksomlyói pünkösdi búcsút és kegyhelyet a Hungarikum Bizottság, elismerve annak egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Ez méltó elismerése a székelység több száz éves hagyományának, az egész Kárpát-medencei magyarság közös szellemi értékének.

Pünkösd jelképei

 • pünkösdi rózsa
 • galamb
 • tűz
 • szél

Pünkösdi ételek

A rántott csirke és az idei liba sült uborkasalátával számítanak a leghagyományosabb pünkösdi ételeknek. Jellemző még a báránysült, báránypaprikás, és a friss gyümölcsökkel készített édes tészták.

Pünkösdi köszöntők

.

Array