Szép karácsonyi gondolatok

szép karácsonyi gondolatok

Ebben a cikkben felfedezzük azokat a kifejező gondolatokat, amelyek a karácsony szellemét idézik meg, és rávilágítanak arra, hogy miként lehetünk egymás számára fény az ünnepi szezonban. Vessük bele magunkat egy szívet melengető utazásba,  ahol a szép karácsonyi gondolatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ünnep minden pillanata emlékezetes legyen.

Szép karácsonyi gondolatok

Az ünnep nem egy nap. Az ajándék nem a fa alatt vár. Az igazi ajándék az Életben vár. És a karácsony maga az ajándék. Akit az Élettől kapunk. Nekem te vagy a karácsony.

Csitáry-Hock Tamás

szép karácsonyi gondolat, szerelmes Csitáry-Hock Tamás

 

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

Márai Sándor

 

Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.

Wass Albert

szép karácsonyi gondolat Wass Albert

 

„Kell, hogy legyen minden évben néhàny nap,
amikor elhisszük, a csodák valóban léteznek.
Létezik megbocsátás, elengedés és elfogadás,
és csak a hála, az ölelés és a szeretet marad.
Ez a lélek igénye.
Nem túlzás azt állítani, hogy aki a karácsonyt
szereti, az az életet, a reményt, a hitet és a
csodákat szereti és kinyitja feléjük a szívét.”

 

„Karácsony elmúltával a legfontosabb dolgunk az, hogy a szívünkből ne múljon el a karácsony. Ami ezt az ünnepet azzá teszi ami, azt vigyük magunkkal az új évbe, mint egy kis lángot, ami sosem aludhat el.”

 

A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Pilinszky János

 

A szenteste! Karácsony! Micsoda édes zengésű szavak! Hogy megtelik a szív a rájuk való visszaemlékezésben!
Gyermekkoromra gondolok s arra a sok szép karácsonyestre, amit családom körében eltöltöttem, a viaszgyertyák fényére, a kis csilingelő csengőre, a fenyő pompás illatára, boldog, gyermeki örömömre.
De más karácsonyesték emléke sem mosódhatik el emlékeimben, olyanoké, melyekből hiányzott minden vígság, boldogság, de amelyek mégis – mindennek dacára is, megtartották varázslatos szépségüket.

Karl May

 

Van a csoda… Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek… Ez a karácsony csodája.

Csitáry-Hock Tamás

 

Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (…) A lényeg viszont nemcsak a sokféleség és a díszítésbeli változatosság volt, hanem a hatása. Aki rácsodálkozott ezekre a süteményekre, valami melegség, karácsonyi hangulat, békesség járta át, és a késztetés arra, hogy ő is hozzájáruljon valamivel az ünnephez.

Ara Rauch

 

Ahol igazi az érzés, ott átöleli az ünnep a jelenlévőket. Ott, ha kialszanak is a fények, dobozba kerülnek is a díszek, a dekorációk, lehetnek a mindennapokban nézeteltérések, akár veszekedések is, de az összetartozás, a szeretet, ha halványabban is, velük marad, hogy újra ünneplőbe öltözhessen egy év múlva, karácsony ünnepén.

Mikola Péter

szép karácsonyi gondolat szeretet, Mikola Péter

 

A karácsony legnagyobb áldása a lehetőség. Kapunk néhány napot, amikor megtehetjük azt, amit egész évben nem tudtunk, vagy nem mertünk. Aki szereti a karácsonyt, hisz annak csodájában. Hiszi, hogy abban a néhány napban ígéretet tehetünk az eljövendő évre, olyan emberek leszünk, mint most karácsonykor. A szeretet ünnepének legcsodásabb ajándéka az, hogy segít jobbá, békésebbé válni.

 

„A karácsony nemcsak egy naptárban meghatározott időszak, hanem egy érzés, egy állapot, amit a szívünkben hordozunk. Az ünnep nemcsak ajándékokból és díszektől áll, hanem a szeretet erejéből, a család és barátok közelségéből. Ebben az időszakban emlékezzünk arra, hogy a karácsony lényege nem a mennyiség, hanem a minőség. Ahogyan John Green írta: ‘A karácsony nem arról szól, hogy a dobozokat kinyitod, hanem arról, hogy szívedet megnyitod.’ Ezért hagyjuk, hogy a szeretet színesítse az ünnepünket, és osszuk meg azt mindenkivel, akivel csak találkozunk az életünk útján.”

 

A karácsony a boldogságról és a szeretetről szól. Ha ezek nincsenek, akkor ez könnyen az év legfájdalmasabb időszaka tud lenni. Viszont amikor egyszer csak észreveszed, hogy boldogabb vagy, mint valaha, akkor a karácsony is új életre kel.

Penelope Ward

 

„A karácsony egy idő, amikor az évszakok varázslatosan találkoznak, a hideg a meleggel, a sötétség a fényességgel. Ez a különleges pillanat azt üzeni, hogy még a legnehezebb időszakokban is megtalálhatjuk a fényt. A karácsony nem csak a múltról és a jelentől szól, hanem a jövőbe vetett reményről is. Ebben az ünnepi időszakban gondoljunk arra, hogy a szeretet ereje olyan, mint egy ragyogó csillag az éjszakában, amely mindig vezető fényként szolgál az életünk útján. Mint az amerikai költő, Phillips Brooks mondta: ‘A karácsony csillaga az öröm; az életünk sötétjében világítva vezet minket, amikor követjük a csillagokat az ég felé.’ Ezért legyen a karácsony a remény és a szeretet ünnepe.”

 

Nem furcsa, hogy bár az ember pontosan tudja, mit jelent a karácsonyi hangulat, mégis nehéz leírni az érzést? A karácsonyi hangulat valami puha, plüsshöz hasonlító érzés, amitől bizseregnek a lábujjaink és egy kicsivel szaporábban ver a szívünk, de nem annyira gyorsan, hogy kellemetlen legyen. A karácsonyi hangulat olyan érzés, amitől az embernek kedve támad kitárnia a két karját és magához ölelni valakit. A karácsonyi hangulat dalra fakaszt, mosolyra késztet, és gombócot ültet a torkunkba. Mindezt egyszerre. Ha a karácsonyi hangulatnak színe is lenne, meleg sárga lenne, noha a karácsony maga piros. A karácsonyi hangulat ugyanis a bensőnkben világít, mint valami fáklya.

Maja Lunde

 

Általában is igaz: van karácsonyi szomorúság, amely szorítóbb, reménytelenebb, mint a más napokon jelentkező. Hiszen aki karácsonykor szomorú, az kétszeresen az, mert mások olyan boldogok, békések, örvendezők. Akit karácsony estéjén szorít sarokba magányossága, akit most kínoz a friss gyász fájdalma, aki most szenved kórházi ágyán, aki most irigykedik mások otthonának békességére, azt kétszeresen gyötri a kín, kétszeresen sújtja a gyász és fájdalom.

Ittzés János

 

És vagyunk-e annyira bátrak, hogy a fa alá semmit ne tegyünk, hanem szeretteinknek „csak” egy szívből jövő történetet, éneket, vagy ölelést adjunk? „Csak” szeretetet adni és „csak” szeretetet kapni. „Csak” időt adni, és „csak” időt kapni. „Csak” önmagunkat adni és „csak” másokat elfogadni. „Csak” élni. „Csak.” Merjük-e?

 

„A karácsony egy olyan időszak, amikor az egész világ látszólag megáll egy pillanatra, és a szívünk megtelik a béke, a szeretet és a jóakarat sugárzó melegségével. Olyan, mintha az emberek szívei együttesen dobbannának, emlékeztetve bennünket arra, hogy a világot együtt alakítjuk és formáljuk. Miközben a karácsonyfa alatt színes csomagok sorakoznak, ne felejtsük el, hogy a legértékesebb ajándék azok az értékes pillanatok, amelyeket egymással megosztunk. ‘A karácsonyban nem azok az ajándékok a fontosak, amik a fa alatt vannak, hanem azok, akik körülöttünk vannak.’ – mondta Charlie Brown, és ebben a gondolatban rejlik az ünnep igazi értéke.”

 

„A karácsonykor a család és barátok közötti kötelékek olyanok, mint a finom szálak, amelyek összefonnak bennünket, és tartják egymást. Ebben az időszakban érzékeljük a szeretet erejét, amely áthatja a levegőt, és melegíti a szívünket. A karácsony nem csak az ünnepelt születésnapja, hanem a szeretet és megbocsátás napja is. Miközben a világ körülöttünk gyorsan változik, a karácsony emlékeztet minket arra, hogy a legfontosabb dolgok azok, amelyek örök értékek. Ahogyan Andy Rooney mondta: ‘A karácsony nem arról szól, hogy ajándékokat veszünk egymásnak, hanem arról, hogy egymásnak adjuk az időnket és szeretetünket.’ Ebben az ünnepi időszakban gyújtsuk meg a szívünkben a karácsonyi gyertyát, és osszuk meg annak melegét mindazokkal, akikkel találkozunk.”

 

„A karácsony egy idő, amikor a csend hangosabb, a mosolyok ragyogóbbak, és a szeretet érezhetőbb. Miközben a havazás lefed mindent egy puha takaróval, a karácsony az érzelmek havasa, amely beburkolja a szívünket. Az ünnep nem csupán az ajándékozásról, hanem az elfogadásról, az emberségről és a mások iránti szeretetről is szól. ‘A karácsony egy időszak, amikor az emberek boldoggá teszik egymást, még azokat is, akiket alig ismernek.’ – mondta Victor Borge. Legyünk mi is azok, akik megajándékozzák másokat a szeretet és kedvesség ünnepén.” –

 

Ajándék az, ha olyat adsz, amit akar valaki, nem olyat, amiről te gondolod úgy, hogy adnod kell, vagy amit kötelezőnek érzel. Az az ajándék, amit akar valaki, te pedig képes vagy adni. (…) De nemcsak ennyi. A te élményed befejeződik az adással, a másik ember élménye viszont az elfogadással kezdődik. Ha bárminemű érzelmi kapcsolatban állsz azzal, amit adtál, ha feltételhez kötöd, akkor az nem igazi ajándék. Az ajándék azé, aki kapja, és ő azt teheti vele, amit akar.

Marlo Morgan

 

A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy együtt vagyunk.

Vida Ágnes

Melyik szép karácsonyi gondolat a kedvenced?

Nézd meg ezeket is:

.

Array