3 székely újévi köszöntő

székely újévi köszöntők

3 székely újévi köszöntő. Ezekkel a szilveszteri jókívánságokkal, köszöntő versekkel várják az új évet Székelyföldön.

3 székely újévi köszöntő

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a kővetője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk!


Ez új év reggelén kedves székely népem,
féltő aggodlom hatja át a szívem.
Felnyitom a jövendő évnek kapuját,
mely az elmúltból a jövőbe vezet át.
Szegénynek, gazdagnak, közös kérésére,
megmondom mit kell tennünk a jövő évben.
Dolgoznunk kell sokat, tanulni, haladni,
így fogunk jobb jövőt Istentől várhatni.
Kötelességeinkről ne feledkezzünk,
mindenkivel mindig csak jót cselekedjünk.
Szeretet, megértés legyen a jelszavunk,
ez irányítsa tetteink, gondolatunk.
Ezt vésd szívedbe székelyem, magyarom,
akkor jóra fordul bízton jóslatom.
Erdélyország népe figyelmezz a szóra,
hallgasd meg tanácsom a jóra, hasznosra.
Szeresd istent, hazát, fajodat szeressed,
s ha kell, érte áldozd vagyonod, életed.
Légy családszerető, takarékos, józan,
így lehet csak részed testi, lelki jóban.
Okulj őseid sokszor hallot példáján,
bizalmad isten s csak magadban legyen csupán.
Így várhatsz jobb jövőt, szebb magyar életet,
adjon isten ilyen boldogabb újévet!


Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

Nézd meg ezeket is:

.

Array